Dermatografie

Een unieke methode voor
poliklinische behandeling van vele huidafwijkingen.

Dermatografie in het kort

Huidafwijkingen als gevolg van ziekten, operaties, ongevallen en andere oorzaken worden door de patiënt en zijn omgeving als storend ervaren. In veel gevallen is dermatografie de aangewezen methode om deze afwijkingen te verhelpen, of om ze zo te camoufleren dat ze cosmetisch acceptabel zijn.

Medisch erkend sub-specialisme

Dermatografie is een methode die sinds 1984 is ontwikkeld door E.M.van der Velden. Het is uitgegroeid tot een medisch erkend sub-specialisme. In diverse media is dermatografie onder de aandacht gebracht als een belangrijke aanvulling op andere methoden voor de behandeling van huidafwijkingen. In een groot aantal medisch-wetenschappelijke artikelen is de methode onderbouwd.

De Nederlandse vereniging voor dermatografie

Het register van erkende dermatografen wordt gevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Dermatografie, die ook de verdere verbreiding van deze discipline stimuleert door middel van onderzoek en publicaties - zowel wetenschappelijk als populair. In de Kliniek voor Medische en Esthetische Dermatografie worden de behandelingen verricht door E.M.van der Velden, in samenwerking met andere medische specialisten.

Second Opinion

Ook voor een onafhankelijk second opinion gesprek bent u van harte welkom.

Consult en behandeling

Het is mogelijk dat huisarts of behandelend specialist u doorverwijzen naar de kliniek, maar u kunt ook zelf een consult aanvragen. In alle gevallen zal in een consult worden vastgesteld of dermatografie een mogelijke behandeling voor u kan zijn, of dat u doorverwezen wordt naar de juiste specialist. Consult en behandelingen vinden uitsluitend na telefonische afspraak plaats in de kliniek te Arnhem.

Kwaliteitseisen

De Nederlandse Vereniging voor Dermatografie ziet er op toe dat zowel het medisch handelen als de kwaliteit ervan op een hoog peil staan. Vanzelfsprekend voldoet onze kliniek aan de strenge wettelijke kwaliteitseisen en richtlijnen, waarop zij periodiek wordt getoetst, en staat zij als zodanig onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Onze kliniek is internationaal erkend door de UECP (Union Européenne des Cliniques Privées)

Informed consent

Een ‘Informed Consent, ‘ ofwel een patiënteninformatie – en toestemmingsformulier, is feitelijk een contract tussen arts / behandelaar en patiënt. De medische stand heeft sinds 1 April 1995 de plicht tot informatie verstrekking aan de patiënt.

Die plicht is opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de WGBO. Concreet betekent het dat de arts / behandelaar de patiënt op de hoogte moet brengen van de aard, doel en risico’s van de medische behandeling, andere methoden van behandeling en vooruitzichten wat betreft de gezondheid van de patiënt.

Een overeenkomst die de patiënt en arts / behandelaar ten alle tijden kan opzeggen, als deelname hem of haar te zwaar valt.

"INFORMED CONSENT" TOESTEMMING TOT BEHANDELING

1. Naar gelang de behandeling zal er met een Derma-injector an- / organische kleurstofpigmenten onder de epidermis aangebracht worden door middel van gesteriliseerde naaldjes van 0.36 mm dik.
2. De behandelingen zullen 1x per maand plaatsvinden. De behandelingsduur varieert van ± 20 minuten tot max. 1 uur. U blijft onder controle.
3. Men dient zich goed te realiseren dat de opname van kleurstoffen, zowel van mens tot mens verschillen, alsmede ook de plaats van de behandeling. De kleurstofpigmenten zijn uiteraard wetenschappelijk getest en internationaal gepubliceerd in medische vakliteratuur, ze voldoen aan de strengste F.D.A. en E normen, allergieën komen zelden voor.
4. Bij de eerste behandeling zal er tussen de 10 en 40% van de kleurstoffen verdwijnen. Deze worden afgevoerd en opgeslagen in het lichaam. Na ± 1 week zal de kleur mat in de epidermis te zien zijn. De hoeveelheid behandelingen zijn sterk wisselend en kan niet op voorhand bepaald worden.
5. Tijdens de gehele behandeling dient men goed gezond te zijn, en eventueel een arts/ specialist te consulteren, geen bloedverdunnende middelen te gebruiken, alsmede geen alcohol en drugs te gebruiken.
6. Bij verschillende behandelingen is het raadzaam om de “zon / zonnebanken en andere stralen” te ontzien zoals “röntgenstralen, MRI scanning en diversen Lasers”. Wijs uw Radioloog op deze behandeling. Deze kunnen de kleuren o.a.doen veranderen.
7. Daar waar lokale verdoving noodzakelijk is, zal deze verricht worden door uw behandelaar.
8. Patiënt verklaart bij deze de informatie, zoals besproken goed begrepen te hebben. Ik heb de gelegenheid gehad hierover met de behandelaar te spreken en voel mij degelijk voorbereid op de voorgestelde behandeling. Ik verklaar geen informatie verzwegen te hebben die de behandeling zou kunnen schaden, en mij te houden aan de (protocol) voorschriften en aanwijzingen van mijn behandelaar.
9. De behandelingen geschieden geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen resultaatsverbintenis worden aangegaan.
10. Ondergetekende, verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen het fotograferen van het ziektebeeld. De foto’s / dia’s zullen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderwijs en medische publicaties in vakliteratuur. https://www.dermatografie.nl

Datum:

Handtekening: