Dermatografie

Brandwonden
Algemeen

Inleiding

Bij bijna alle slachtoffers van brandwonden is er een min of meer ernstige beschadiging aan de huid. De huid is ons grootste orgaan en heeft veel belangrijke functies.

De mate waarin de huid door brand is beschadigd wordt ingedeeld in oplopende graden van ernstigheid.

Verbrandingen ontstaan door invloed van hitte op de huid gedurende een bepaalde tijd en boven de kritische temperatuur (± 40o C). Boven deze kritische temperatuur treedt beschadiging van de huid op.

De diepte van de brandwond hangt af van:
● de hoeveelheid warmte en de tijd dat deze inwerkt op de huid.
● de oorzaak van de verbranding: water, andere vloeistoffen, zuren, benzine, vuur.

Afhankelijk van de diepte van de wond spreken we van een:
● eerstegraads verbranding
● tweedegraads verbranding
● diepe tweedegraads verbranding
● derdegraads verbranding

doorsnede van een normale huid

Na behandeling door huisarts of opname in een ziekenhuis of brandwondencentrum hebben brandwondpatiënten vaak ernstige trauma's. In de meeste gevallen zijn brandwondpatiënten bij hun volle bewustzijn wanneer het ongeval plaatsvindt. Bovendien kunnen de behandelingen van brandwonden pijnlijk en erg langdurig zijn. Brandwondpatiënten hebben naast lichamelijk en zichtbaar letsel veelal in mindere of meerdere mate psychische trauma's - en in het geval van kinderen geldt dat ook voor hun ouders

Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de praktijk blijkt dat grote groepen brandwondpatiënten ontevreden zijn over
de (na-)behandelingen die zij ondergaan en dat zij slecht de weg kunnen vinden voor de juiste nazorg.

Ongeveer 1/3 van de brandwondpatiënten is ontevreden over zijn behandeling of begeleiding. Bij brandwonden gaan medische en psychosociale problematiek vaak hand in hand. Dit geldt echter niet voor de wijze waarop de zorg aan deze patiënten wordt aangeboden. Wanneer de brandwonden fysiek genezen zijn houdt het zorgaanbod vaak op, terwijl psychische problemen vaak juist ontstaan na de ziekenhuisperiode.

Dit is grotendeels te verklaren door de complexiteit van de problematiek die samenhangt met brandwonden. Het traumatische ongeval, de lange en onzekere periode in het ziekenhuis, de confrontatie met je verminkte eigen lijf, de negatieve reacties van de omgeving op de littekens, de problemen bij het aangaan van relaties, de verminderde arbeidskansen, lang lopende juridische zaken etc. zijn allemaal facetten die diepe sporen in de geest kunnen achterlaten. Helaas zijn er maar weinig hulpverleners die deze problematiek in zijn volle breedte herkennen en ernaar handelen. De meesten richten hun aandacht op een deelprobleem, bijvoorbeeld alleen op de verwerking van het trauma.

Dit wordt bevestigd door onderzoek. 70% van de brandwondpatiënten betreurt het dat er geen instantie is die hun problematiek vanuit een multidisciplinair oogpunt benadert.

Meer informatie

Medische links: https://www.brandwonden.nl

eerstegraads verbranding van onderbeen, knalpijp motorfiets

tweedegraads en diepe tweedegraads verbranding bovenbeen, benzineverbranding

diepe tweedegraadsverbranding voet, kokend water op wreefTrauma's

Een van de trauma's waarmee brandwondpatiënten worden geconfronteerd zijn de lichamelijke en psychische littekens.

Uit wetenschappelijk onderzoek in de laatste 12 jaar is gebleken dat wat betreft de lichamelijke littekens voornamelijk die in het hoofd-hals-nekgebied en aan de handen problemen opleveren. Hoofdzakelijk heeft dit te maken met de confrontatie die de patiënt moet aangaan in een cultuur die schijnbaar vrij is van littekens. De hedendaagse westerse mens accepteert haast niet meer dat er onvolkomenheden waarneembaar zijn voor de buitenwereld. Brandwondpatiënten die voortdurend de wervende advertenties in de lifestyle bladen tegenkomen zien ook daarin een bevestiging dat in onze samenleving zichtbare littekens not done zijn.

Brandwondpatiënten die voortdurend de wervende advertenties in de lifestyle bladen tegenkomen zien ook daarin een bevestiging dat in onze samenleving zichtbare littekens not done zijn.

De gangbare nabehandeling van brandwonden

Sommige patiënten kregen na enkele maanden ook nog een tube litteken-gel mee naar huis, om deze gel op hun hypertrofische littekens te smeren. Deze scar-gel (die helemaal niets doet) bestaat voornamelijk uit een siliconen-vloeistof gemengd met vasiline.

Op verschillende manieren wordt geprobeerd de littekenvorming na verbranding te reduceren. Drukverbanden, drukpakken, siliconengel-verbanden, littekencremes en -pleisters geven echter net als andere methodes weinig tot geen resultaat te zien. Ook voor de behandeling van hypo- en hyperpigmentatie van brandwonden zijn weinig effectieve methoden voorhanden. Het gebruik van de dermabrasie-slijptol of het laserapparaat om de littekenverstrengeling gladder te maken betekent meestal een langdurig behandelingstraject met ziekenhuisopname en anesthesie maar met minimale resultaten.

litteken-creme's in vele soorten die weinig of niets doen voor relatief veel geld

litteken-vervager, resultaten onbekend

ook CO2 lasers worden ingezet