Dermatografie

Huidverkleuringen
Algemeen

Blue naevus: wijnvlekken bij kleurlingen

Blue naevus en/of Mongolian spot, Naevus van Ito, Naevus van Ota (wijnvleken die donkerblauw tot zwarte verkleuringen laten zien bij patiënten van Aziatische afkomst) komen ook in aanmerking voor behandeling met dermatografie, ook ziet men wel dat de kleur doorloopt tot in het witte gedeelte van het oog (de conjuctieva), dit hoeft geen belemmering te zijn voor de functie van het oog wat betreft het het zien.

Mochten er kleurverschillen te zien zijn bij deze patiënten in het hoornvlies dan kan dit door middel van Keratografie van de Cornea in de juiste kleur gebracht worden.

Zie ook: dossier Indicaties Keratografie

Laserbehandelingen bij deze patiënten is af te raden daar de melanine (huidskleur van de patiënt) door de hitte bron van de laser veranderd en de wijnvlek zwart kan worden met rondom de omliggende huid ernstige kleurverschillen die moeilijk te behandelen zijn. De behandelingen bij mensen van Melanesische, Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse afkomst vormen een groot probleem in Nederland aangezien deze huid een andere diagnostiek verdiend ook al laat het beeld vaak dezelfde afwijking zien als bij de Westerse mens.

diverse vormen van blue naevus die voorkomen

na: 27x behandelingen dermatografie onbehandelde blue naevus: zie ook vergroting hiernaast


Klippel-Trenaunay syndroom

Het Klippel-Trenaunay syndroom is evenals het Sturge-Weber syndroom een niet veelvuldig aangeboren afwijking. Bij deze patiënten zien wij vaak een combinatie van wijnvlek of wijnvlekken, meestal niet in het gezicht, maar hals- nek gebied en wat zich kan uitstrekken tot over een gehele armlengte inclusief de hand. Uitgezette aderen: Flebectasieën en/of spataderen (varices). Een overgroei van bot en/of weke delen is ook soms waarneembaar.

Wijnvlekken bij patiënten met het Klippel-Trenaunay syndroom zijn te behandelen met dermatografie, maar vormen een psycho-sociale belasting voor de patiënt mede doordat de behandelingen om tot een goed eindresultaat te komen jaren kunnen duren.

Dermatografie met eventueel een combinatie-therapie, eerst laser-behandelingen daarna dermatografie kan een optie zijn. Andersom, dus dermatografie en daarna laser-behandelingen is af te raden daar de kleurstofpigmenten (melanine) die in de huid opgeslagen zijn kunnen veranderen door de hitte bron van de laser.

Patienten kunnen pas in behandeling genomen worden vanaf 14-jaar.

Klippel-Trenaunay onbehandeld

Meer informatie

Medische links:
https://www.sktn.nl

Dit soort behandelingen met dermatografie vragen zowel voor de behandelaar alsmede voor de patiënt een langdurige toewijding. In de gesprekken met patiënten wordt gewezen dat men jaren onder behandeling staat. Het valt op dat de diagnose bij dit soort patiënten moeilijk te stellen is, wat op zich een psycho-sociale belasting is voor de patiënt.

Ook voor een second opinion bent u altijd welkom in onze kliniek, alleen op afspraak.

Klippel-Trenaunay onbehandeld

na 14x behandeling dermatografie

arm: spontane verkleuring, waarschijnlijk onder invloed van behandeling hand met dermatografie?


Sturge- Weber syndromen

In de meeste gevallen is het dan ook “alleen maar” een wijnvlek en niet meer dan dat: een onvolkomenheid in de huid. En dat is al vervelend genoeg! Maar soms is er meer aan de hand. Soms, vooral als de wijnvlek zich bevindt in het bovenste gedeelte van het gezicht, kan de wildgroei van bloedvaatjes zich ook uitstrekken tot de oppervlakkige lagen van de hersenen. De vlek kan rood tot paars van kleur zijn met soms verdikkingen in de huid. Ook kan er kalkafzetting in de hersenen zijn, in meer of mindere mate epilepsie, en een verhoogde oogboldruk (glaucoom). Men spreekt dan ook van een Sturge-Weber syndroom of Parkes-Weber syndroom. Deze syndromen zijn aangeboren afwijkingen. Het komt gemiddeld: 1:250.000 geboorte voor in Nederland. Aangeboren wijnvlekken op andere plaatsen dan het gezicht kunnen duiden op een ander syndroom.

De bestaande medische therapiëen:

Chirurgische verwijdering en het aanbrengen van huidtransplantaten (plastische chirurgie) en diverse vormen van bestraling.

De laatste tien jaar worden hoofdzakelijk diverse vormen van laserbehandeling toegepast. De resultaten daarvan zijn in vele gevallen niet of zeer ten dele effectief:

Wijnvlekken bij patiënten met het Sturge-Weber syndroom zijn goed te behandelen met dermatografie, en eventueel met een combinatie-therapie; plastische chirurgie, laser-behandelingen en daarna dermatografie. Andersom, dus dermatografie en daarna laser-behandelingen is af te raden daar de kleurstofpigmenten (melanine) die in de huid opgeslagen zijn kunnen veranderen door de hitte bron van de laser. Interessant is te vermelden dat bij alle patiënten met litteken-weefsel d.m.v. intracicatriciale keloïdectomie de littekens soepeler en gladder worden.

Patiënten kunnen pas in behandeling genomen worden vanaf 14-jaar.

Ook voor een second opinion bent u altijd welkom in onze kliniek, alleen op afspraak.


Meer informatie

Medische links:
https://www.nswv.nl
https://www.glaucoomvereniging.nl
https://www.epilepsie.nl

voor: Sturge-Weber syndroom na plastische chirurgie
na: 16x dermatografie

voor: Sturge-Weber syndroom na plastische chirurgie, bestraling en huidtransplantaten
na: 21x dermatografie

voor: Sturge-Weber syndroom na jarenlange plastische chirurgische interventies o.a. huidtransplantaten
na: 36x dermatografie waarbij duidelijk vast te stellen is dat de huid door middel van intracica-triciale keloïdectomie beduidend soepeler zijn en de littekens gladder zijn

Post-operatieve en ongevallen littekens

Zowel bij blanken als bij kleurlingen; zie ook: dossier littekens, brandwonden en post-laser.

voor: verkleuring en littekens na face-lift plastische chirurgie
na: 7x behandelingen dermatografie

voor: verkleuringen en littekens na chirurgische ingreep
na: 14x behandelingen dermatografieBestralingen door middel van Rontgen of Radiotherapie

Deze therapie vind vaak plaats na tumor chirurgie in combinatie met of zonder chemotherapie deze geeft lelijke verkleuringen van de huid te zien die lijken op een wijnvlek (teleangiectasien), of zoals in de volksmond genoemde Couperose-achtige structuren.

voor: tumor verwijdering hals-nek gebied, en bestraling radiotherapie
na: 14x dermatografie

Moedervlekken, Cafe-au-lait, Levervlekken (lentigo) en sproeten

deze zijn met dermatografie te behandelen mits goedaardig

Bestaande medische therapiëen voor o.a. hyperpigmentaties:

● Bleekmiddelen: Fenolverbindingen: Hydrochinon,4-Methoxyfenol 20% met of zonder toevoeging van een Corticosteroid).
● Bleekmiddelen: Non- fenolverbindingen: Tretinoine, Azaleinezuur 20%,N-acetylcysteine met of zonder toevoeging van een Corticosteroid.
● Combinatietherapien, Chemische peelings, o.a. Glycolzuur 30-70%, Trichlooracetaat 10-70%, Resorcinol 20-50% en combinaties ervan met bleekmiddelen.
● Lasertherapien: Q-Switched ruby laser, Pulse-dye laser, Alexandrite laser, Nd:YAG laser, Argon laser en tenslotte de CO2 laser

Waar Gebeurd ...

Patiënt met uitgebreide café-au-lait vlek (werkelijke indicatie: naevus van Becker) op schouder en bovenarm, behandeld in brandwondencentrum door plastisch chirurg die kennelijk niet deskundig was in het gebruik van laser. Toen deze behandeling faalde werd een huidtransplaat (split-skin graft) aangebracht. Het uiteindelijke resultaat was bedroevend, aangezien in het algemeen dit soort vlekken met dermatografie zonder risico's te behandelen is. In dit geval werd behandeling met dermatografie afgeraden omdat de totale oppervlakte te groot was.

Combinaties van medicijnen en hormoonpreparaten

voor: verkleuring na medicijngebruik (hydrochinon en loco-corticosteroide)
na: 4x dermatografie, zeer acceptabel voor de patiënt

voor: verkleuring na medicijngebruik (hydrochinon en depigman)
na: 43x dermatografie: dit naar aanleiding van een verhoogde melanine productie waardoor behandeling zeer langdurig kan zijn om een goed resultaat te krijgen