NVVD

Nederlandse Vereniging voor Dermatografie
Dutch Society of Dermatography

Nederlandse Vereniging voor Dermatografie

De Nederlandse Vereniging voor Dermatografie is opgericht in 1993. Voor het naar buiten toe treden buiten Nederlandstalig gebied gaat de vereniging door het leven onder de naam: Dutch Society of Dermatography. De Vereniging kent een specialistenregister voor artsen en specialisten die bevoegd zijn tot het uitoefenen van het sub-specialisme der dermatografie.

The Dutch Society of Dermatography was founded in 1993. The Society controls the registry for M.D’s and specialists licenced to practice of dermatography.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Arnhem, Nederland.

Secretariaat /correspondence: ass. prof. E.M. van der Velden M.A., R.D., D.D.S.D.

Eusebiusbuitensingel 31, 6828 HW Arnhem, The Netherlands.
Phone/Fax: 00.31.26. 4454640
E-mail: info@dermatografie.nl
Website: https://www.dermatografie.nl

Dagelijks bestuur van De Nederlandse Vereniging voor Dermatografie

● Voorzitter: prof. dr. M.F. Noorman van der Dussen
● Secretaris: ass. prof. E.M. van der Velden

Doel en middelen

De vereniging heeft ten doel:
1. het bevorderen en vergaren van kennis omtrent de dermatografie;
2. het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het sub-specialisme der dermatografie;
3. het bevorderen van interactie tussen de verschillende betrokken disciplines;
4. het uitwisselen van contacten met soortgelijke en aanverwante wetenschappelijke (buitenlandse) verenigingen en werkgroepen;
5. het stimuleren en coördineren van onderwijs door middel van het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en symposia;
6. het verzorgen van voordrachten en het uitgeven van publikaties;
7. het definiëren en bevorderen van de opleiding in de dermatografie.

College van aanbeveling

Het bestuur benoemt de leden van het College van Aanbeveling. De leden van dit college zijn tevens erelid.

Dit college is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse medische specialismen, uit binnen- en buitenland, waarmee de dermatografie raakvlakken vertoont. Het college adviseert de vereniging en beijvert de interdisciplinaire samenwerking tussen de diverse medische disciplines onderling.

Kwaliteitseisen

De Nederlandse Vereniging voor Dermatografie ziet er op toe dat zowel het medisch handelen als de kwaliteit ervan op een hoog peil staan.

Vanzelfsprekend voldoet onze kliniek aan de strenge wettelijke kwaliteitseisen en richtlijnen, waarop zij periodiek wordt getoetst, en staat zij als zodanig onder toezicht van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid.

Onze kliniek is internationaal erkend door de UECP (Union Européenne des Cliniques Privées)

Het specialistenregister van de Nederlandse Vereniging voor Dermatografie

Ledenlijst vanaf 1 januari 1996 van Dermatografen die namens de Nederlandse Vereniging voor Dermatografie bevoegd zijn en ingeschreven staan in het specialistenregister der Dermatografie:

Prof. dr. A.M. Baruchin, Plastic and reconstructive surgeon; The Barzilai Medical Centre, Ashkelon,and the Faculty of Health and Science; Ben Gurion University of the Negeev, Beer-Sheba, Israel.

Mevr. C.A.M. Oostrom, Plastisch chirurg, staflid, afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Deventer Ziekenhuis, Geertruidenlokatie, Fezevurstraat7, Deventer, tel: 0570 646727.

Mevr. B.H.I.M. Drost, arts, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam, Praktijk voor medische dermatografie & esthetische correcties, Celebesstraat 13, 2585 TB ’s-Gravenhage. Alleen op afspraak tel: 070 3060056 Website: www.bdrostdermatografie.nl

Mevr. J.A. Hessels, arts-dermatograaf Kliniek voor medische en Esthetische Dermatografie,Vissteeg 7 6811 DB Arnhem. Skin Upgrade Medische Esthetiek en Dermatografie, secr: Kuyerhuislaan 3-b, 8024 PC Zwolle. Website: www.skinupgrade.nl

ass. prof. E.M. van der Velden, hoofd opleiding Dermatografie.
* Tilganga Eye Centre, Cornea Unit, Kathmandu, Nepal. (1995 - heden)
* Medical researcher, dept; Cirurgia Buca Maxilo Facial, Hospital Geral Universitário de Cuiabá, Brasil (1996 - heden).

Namens de Registratiecommissie,

E.M. van der Velden


Juli 2016